โครงการเปิดประตูสู่วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นได้จัดกิจกรรมโครงการเปิดประตูสู่วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายวิทยา ลีละศาสตร์ ตำแหน่งรองปลัดเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับบัณฑิตน้อย และมอบเกียรติบัตรให้กับครู นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดมารยาทไทย พร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานครู นักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ชมภาพเพิ่มเติม

สอบถามได้ค่ะ