วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เนื่องในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น นางแสงเดือน ภาคภูมิ เป็นประธานในพิธี ชมภาพเพิ่มเติม

สอบถามได้ค่ะ